Skip to content

Disclaimer

Deze website Optmzr.ai (de “Website”) is eigendom van Optmzr (hierna te noemen “Optmzr”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Burgemeester Knappertlaan 82, 3117BC, Schiedam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89827082.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Inhoud Website

Optmzr behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan je te hoeven doen.

Optmzr besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

Optmzr is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor jouw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Optmzr tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Optmzr is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Optmzr is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Optmzr niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Optmzr aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Optmzr. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Optmzr is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Wanneer jij vragen heeft over deze Disclaimer, dan kan je contact opnemen met Optmzr door een e-mail te sturen naar contact@optmzr.ai.