Skip to content

AI-Innovatie:
Van Ontwerp tot Implementatie

Bij AI-innovatie is er een cruciale balans tussen technologische vooruitgang en menselijke betrokkenheid.

Daarom maakt Optmzr van een samensmelting van mensgericht ontwerp via het Double Diamond model met het cruciale belang van menselijke vaardigheden en de 15-25-60 regel van technologische inspanning.

Elke stap in de AI-innovatie reis vereist een goed begrip van zowel technologie als menselijke dynamiek. De toekomst van AI is zowel een technische als een menselijke uitdaging.

kunstmatige intelligentie - Bij AI-innovatie is er een cruciale balans tussen technologische vooruitgang en menselijke betrokkenheid.
Het Double Diamond model is meer dan een visueel aantrekkelijke blauwdruk; technologie ten dienste moet staan van de mens.

Double Diamond:
Basis van mensgericht Ontwerpen

Het Double Diamond model is meer dan een visueel aantrekkelijke blauwdruk; beschouw het als een gestructureerde gids voor innovatie en ontwerp die ook echt aanspreekt. Oorspronkelijk ontwikkeld door de Design Council na diepgaand onderzoek. De Design Council wilde weten: wat maakt topbedrijven nou echt top als het gaat om succesvolle innovatie? Je raadt het al: waar het uiteindelijk om draait, is jij en ik—de mens.

In de technisch complexe wereld van kunstmatige intelligentie, waar code en algoritmes koning zijn, dient de Double Diamond als een belangrijke herinnering. Namelijk, dat technologie ten dienste moet staan van de mens. Het model neemt teams mee op een soort reis. Eerst ontdek je diepgaand wie je gebruikers zijn en wat hun behoeften en verlangens zijn. Vervolgens ga je die uitdagingen definieren en er creatieve oplossingen voor genereren. Daarna komt het bouwen en testen van prototypes, gevolgd door de laatste finetuning en implementatie.

Het Double Diamond model zorgt ervoor dat teams niet verdwalen in technische details en helpt AI-innovaties te ontwikkelen die echt resoneren binnen en buiten de organisatie.

 

Double Diamond:
Basis van mensgericht Ontwerpen

Het Double Diamond model is meer dan een visueel aantrekkelijke blauwdruk; technologie ten dienste moet staan van de mens.

Het Double Diamond model is meer dan een visueel aantrekkelijke blauwdruk; beschouw het als een gestructureerde gids voor innovatie en ontwerp die ook echt aanspreekt. Oorspronkelijk ontwikkeld door de Design Council na diepgaand onderzoek. De Design Council wilde weten: wat maakt topbedrijven nou echt top als het gaat om succesvolle innovatie? Je raadt het al: waar het uiteindelijk om draait, is jij en ik—de mens.

In de technisch complexe wereld van kunstmatige intelligentie, waar code en algoritmes koning zijn, dient de Double Diamond als een belangrijke herinnering. Namelijk, dat technologie ten dienste moet staan van de mens. Het model neemt teams mee op een soort reis. Eerst ontdek je diepgaand wie je gebruikers zijn en wat hun behoeften en verlangens zijn. Vervolgens ga je die uitdagingen definieren en er creatieve oplossingen voor genereren. Daarna komt het bouwen en testen van prototypes, gevolgd door de laatste finetuning en implementatie.

Het Double Diamond model zorgt ervoor dat teams niet verdwalen in technische details en helpt AI-innovaties te ontwikkelen die echt resoneren binnen en buiten de organisatie.

 

De 15-25-60 Regel:
Innovatie vs. vertrouwen

In het snel evoluerende tijdperk van AI hebben experts een regel geformuleerd die zowel de technologische als de menselijke kant belicht:

15% voor het ontwikkelen van de oplossing voor de uitdaging.

25% voor het opzetten van een robuuste technologische infrastructuur en gegevensbeheer.

60% voor het managen van vertrouwen in AI-technologie, veranderingen, vaardigheden en mensgerichte initiatieven.

Het is niet alleen een verdeling van werk; het is de erkenning dat, hoewel technologie de ruggengraat is van AI, de mens het hart en de ziel is.

Klaar voor de AI-Revolutie?
Bouw de toekomst, niet een kloof

Hoe staan we tegenover kunstmatige intelligentie op de werkvloer? BCG en The Network zochten het uit en ondervroegen bijna 13.000 werknemers in 18 landen. Wat blijkt? Leidinggevenden zijn vol hoop, maar de gewone werknemers? Die zijn een stuk sceptischer en reguliere gebruikers van generatieve AI zijn veel positiever dan niet-gebruikers.

Hoewel het optimisme over AI groeit met de toename van het gebruik, er regionale verschillen zijn. Nederland staat opmerkelijk genoeg bekend om zijn terughoudendheid. Bedrijven staan daarom voor de taak om niet alleen technologie te adopteren, maar ook om een cultuur van acceptatie en begrip te cultiveren.

 

Klaar voor de AI-Revolutie?
Bouw de toekomst, niet een kloof

Hoe staan we tegenover kunstmatige intelligentie op de werkvloer? BCG en The Network zochten het uit en ondervroegen bijna 13.000 werknemers in 18 landen. Wat blijkt? Leidinggevenden zijn vol hoop, maar de gewone werknemers? Die zijn een stuk sceptischer en reguliere gebruikers van generatieve AI zijn veel positiever dan niet-gebruikers.

Hoewel het optimisme over AI groeit met de toename van het gebruik, er regionale verschillen zijn. Nederland staat opmerkelijk genoeg bekend om zijn terughoudendheid. Bedrijven staan daarom voor de taak om niet alleen technologie te adopteren, maar ook om een cultuur van acceptatie en begrip te cultiveren.

 

Klaar voor de AI-Revolutie?
Bouw de toekomst, niet een kloof

Hoe staan we tegenover kunstmatige intelligentie op de werkvloer? BCG en The Network zochten het uit en ondervroegen bijna 13.000 werknemers in 18 landen. Wat blijkt? Leidinggevenden zijn vol hoop, maar de gewone werknemers? Die zijn een stuk sceptischer en reguliere gebruikers van generatieve AI zijn veel positiever dan niet-gebruikers.

Hoewel het optimisme over AI groeit met de toename van het gebruik, er regionale verschillen zijn. Nederland staat opmerkelijk genoeg bekend om zijn terughoudendheid. Bedrijven staan daarom voor de taak om niet alleen technologie te adopteren, maar ook om een cultuur van acceptatie en begrip te cultiveren.

 

Vaardigheden en Bewustzijn:
De Brug naar Effectieve AI

Een recent Salesforce-onderzoek heeft een verontrustend gebrek aan vertrouwen en vaardigheid in de AI-technologie aan het licht gebracht. Een verbazingwekkende 62% voelt zich niet bekwaam genoeg met generatieve AI, en 53% worstelt om er de volledige waarde uit te halen. Hieruit blijkt de noodzaak voor bedrijven om een voortrekkersrol te spelen in training en bewustmaking.

Een Salesforce-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er een noodzaak is voor bedrijven om een voortrekkersrol te spelen in training en bewustmaking.